Afrikaans

Resultate word van eksterne bronne verkry.
Historiese resultate toon aan dat soekterme met meer as een woord niks oplewer.
Prakties gesproke is hierdie diens alleenlik geskik om losstaande woorde na te slaan.

Programmatiese gebruik (API): /api?q=SOEKTERM (&raw=1 sluit oorspronklike data in).
Met dank aan viva-afrikaans.org en NWU CTexT.
Sien stats.